informacja prawna i polityka dotycząca plików cookie

INFORMACJA PRAWNA I POLITYKA COOKIES

WARUNKI KORZYSTANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przeczytaj uważnie tę sekcję, która zawiera UWAGĘ PRAWNĄ, WARUNKI KORZYSTANIA I POLITYKĘ OCHRONY PRYWATNOŚCI, które regulują dostęp, nawigację i korzystanie z sieci ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL, znajduje się w adresie URL http://www.demvox.com dalej "Witryna" Dostęp, nawigacja i korzystanie z tej strony internetowej oznacza wyraźną i niezarezerwowaną akceptację wszystkich warunków niniejszej Informacji prawnej, mających taką samą ważność i skuteczność jak każda umowa podpisana na piśmie i podpisany. Jego przestrzeganie i przestrzeganie będzie egzekwowalne w odniesieniu do każdej osoby, która uzyskuje dostęp, nawiguje lub korzysta z "Witryny". Jeśli nie zgadzasz się z wyeksponowanymi warunkami, nie otwieraj, nie przeglądaj ani nie korzystaj z "Witryny".

OBOWIĄZKOWANIE INFORMACJI DLA ZAINTERESOWANYCH STRON I ZGŁASZENIE ZGODA NA PODSTAWIE PODSTAWOWYCH DANYCH POZIOMU.

W celach określonych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych oraz Na mocy którego uchyla się dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przekazujemy Państwu następujące informacje i prosimy z wyprzedzeniem o wyrażenie zgody na przekazywanie danych poziomu podstawowego na podstawie poniższych informacji.

LECZENIE: KLIENCI.

ODPOWIEDZIALNY

ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL jest firmą o numerze NIF: B86395605 z siedzibą pod adresem Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madryt)

CEL

Świadczenie usług przez ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL. i nadal informować na bieżąco o naszych usługach za pośrednictwem listów, wiadomości e-mail / sieci

LEGITIMACJA

Dane dostarczone dobrowolnie przez zainteresowaną stronę, aby otrzymać nasze usługi.

ODBIORCY

Nie będą one sprzedawane stronom trzecim, z wyjątkiem przypadków, w których istnieje prawny obowiązek.

POCHODZENIE

Dane zostały dostarczone przez zainteresowaną stronę / przedstawiciela prawnegoCZAS TRWANIA

Zachowując istniejący związek i / lub lata niezbędne do wypełnienia zobowiązań prawnych.

KATEGORIA DANYCH OSOBOWYCH

Niezbędne do utrzymania świadczenia usługi.

Identyfikacja: CIF / NIF / DNI; Nazwa firmy; Imię i nazwisko; Kierunek; Telefon / Faks / E.MAIL. Inne typizowane dane: Specjaliści; Ecoekonomiczne, finansowe i ubezpieczeniowe

PRAWA

Masz prawo do dostępu do twoich danych osobowych, poprawiania niedokładnych danych lub zażądania, jeśli to możliwe, usunięcia danych, gdy dane nie są już potrzebne, z wyjątkiem okresów przewidzianych w przepisach podatkowych i dotyczących pracy w zakresie wypełniania obowiązków - Do tego Musisz iść pocztą, dołączając czytelną kserokopię swojej NIF, na adres Osoby odpowiedzialnej za leczenie.I) SZCZEGÓŁY ODPOWIEDZIALNEGO I ADRESU DO CELÓW WYKONYWANIA PRAWA ARC
SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL: jest firmą o numerze NIF: B86395605 z siedzibą pod adresem Pg. Neinor Henares, 1 - 6 - 28880 Meco (Madryt) - Telefon: 913 703 991 - E. Mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (www.demvox.com)

POLITYKA OCHRONY DANYCH.
Niniejsza POLITYKA OCHRONY DANYCH jest integralną częścią informacji prawnej Witryny. Zgodnie z postanowieniami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem tych danych i na mocy której dyrektywa 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostaje uchylona, ​​ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL informuje, że:


1. Dane osobowe podane przez Użytkownika za pośrednictwem tego „Web Site” wyciszona PORTABLE własnościowe SPACES Demvox, SL, zostaną włączone do zabiegów własności przestrzeni dźwiękoszczelne Demvox laptopy, SL. Celem tych zabiegów jest zarządzanie użytkownikami usługi „Strona WWW” zarządzania oferowanych przez strony oraz, w stosownych przypadkach, zarządzanie, rozwój i wdrażanie relacji ustanowionej między przestrzeniami wyciszona PORTABLE Demvox, SL i osoby, które przekazują swoje dane osobowe za pośrednictwem "Witryny".

Podobnie, przestrzenie wyciszona PORTABLE Demvox, SL będzie traktować dane do zarządzania zapytania otrzymane przez „Web Site” przez użytkowników tego samego, zarówno zarejestrowanych i niezarejestrowanych użytkowników i przekazywania informacji za pomocą różnych środków użytkowników do nich, o wyciszona PORTABLE przestrzeniach Demvox, SL, zajęć, zawodów, usług i dokumentacji różnego rodzaju i różnych mediach.


2. Podobnie informujemy i akceptując niniejszą Politykę Prywatności, wyrażasz zgodę na przekazywanie danych osobowych, jeśli sobie tego zażyczisz, stronom trzecim, aby mogły one, za pomocą różnych środków, w tym e-mailem, przekazywać, przesyłanie informacji, o usługi związane z naszą działalnością.

3. Użytkownik gwarantuje, że podane informacje są prawdziwe, dokładne, kompletne i aktualne, będąc odpowiedzialny za jakiekolwiek straty lub szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które mogą powstać w wyniku naruszenia takiego obowiązku. W przypadku, gdy dane dostarczone odpowiada osobie trzeciej, to gwarantuje, że poinformowały osobę trzecią aspektów zawartych w niniejszym dokumencie i uzyskały zezwolenia na wykonywanie swoich danych do dźwiękoszczelnej PORTABLE przestrzeniach Demvox, SL dla celów wskazano.

4. Jeżeli dane osobowe są gromadzone za pomocą formularza, że ​​konieczna będzie przyczyniać się przynajmniej te oznaczone gwiazdką, ponieważ jeśli ta informacja nie jest dostarczany za konieczne, przestrzenie wyciszona PORTABLE Demvox, SL nie może przyjąć i zarządzać Utworzono usługę sieci Web lub zapytanie.

5. W odpowiedzi na obawy SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych, oni przyjęli poziom bezpieczeństwa wymagane do ochrony danych osobowych oraz środki techniczne zainstalowane w jego dyspozycji, aby zapobiec utracie , niewłaściwe użycie, modyfikacja, nieautoryzowany dostęp i kradzież danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem "Witryny".

6. Aby korzystać ze swoich praw dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu swoich danych, należy napisać, wraz z zaktualizowaną wersję swojego identyfikatora do przestrzeni wyciszona PORTABLE Demvox, SL z adresem do takich celów, kopia o których mowa w pkt I): DANE ODPOWIEDZIALNE I ADRESOWE DLA CELÓW WYKONYWANIA PRAW, KTÓRE WSPOMAGAJĄ:

7. Zgodnie z postanowieniami 34 / 2002 z 11 lipca usług społeczeństwa informacyjnego oraz elektroniczny Commerce ustawy i tylko w przypadku, gdy nie chcesz otrzymywać wiadomości elektronicznych w przyszłości spacjami dźwiękoszczelne laptopy Demvox, SL, może wyrazić to pragnienie poprzez wysłanie maila, powrót o paragon, na następujący adres poczty elektronicznej: Ten adres e-mail jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

II) CEL I ZAKRES ZAKRESU
2.1. Warunki te regulują dostęp do wszystkich treści i usług oferowanych przez MIEJSC dźwiękoszczelny PORTABLE Demvox, SL poprzez jego „Web Site” i ich wykorzystania przez użytkowników.
Jednakże ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL zastrzega sobie prawo do modyfikacji prezentacji, konfiguracji i zawartości "Witryny", jak również warunków wymaganych do jej dostępu i / lub użytkowania. Dostęp i korzystanie z treści i usług po wejściu w życie ich modyfikacji lub zmian warunków zakłada ich akceptację.


2.2. Niezależnie od powyższego, dostęp do określonych treści i stosowania niektórych usług może być pod pewnymi warunkami specjalnymi, w razie potrzeby, wymienić, kompletne i / lub modyfikować warunki użytkowania, aw przypadku konfliktu pierwszeństwo warunki poszczególnych warunków na ogólnych warunkach.
Przed rozpoczęciem korzystania z konkretnych usług świadczonych przez wyciszona PORTABLE MIEJSC Demvox, SL, użytkownik musi uważnie przeczytać warunki tworzone, jeśli w ogóle, w tym celu przez wyciszona PORTABLE Demvox przestrzenie, SL. Korzystanie z określonych usług oznacza akceptację szczególnych warunków, które regulują jak opublikowane przez przestrzenie dźwiękoszczelne PORTABLE Demvox, SL w momencie takiego wykorzystania.


2.3. Dostęp, nawigacja i korzystanie z "Witryny" oznacza akceptację przez Użytkownika niniejszej Informacji prawnej i Warunki użytkowania, które ona obejmuje. W tym sensie Użytkownik będzie rozumiany jako osoba, która uzyskuje dostęp, porusza się, korzysta lub uczestniczy w usługach i działaniach opracowanych na "Witrynie".

III) DOSTĘP
3.1. Dostęp do treści i korzystanie z usług świadczonych przez "Witrynę"
Ma darmowy charakter.
3.2. Dostęp do "Strony internetowej" przez osoby nieletnie jest zabroniony, chyba że mają one uprzednie i wyraźne upoważnienie od swoich rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych, którzy zostaną uznani za odpowiedzialnych za działania prowadzone przez nieletnich. twoja pozycja W każdym razie domniemywa się, że dostęp osoby nieletniej do "Witryny" został uzyskany po wcześniejszym wyraźnym upoważnieniu rodziców, opiekunów lub przedstawicieli prawnych.
3.3. Dostęp i nawigacja przez "Witrynę" nie wymaga rejestracji, jednak dostęp do niektórych usług może wymagać uprzedniej rejestracji tej "Witryny" poprzez wybór przez Użytkownika, identyfikator i hasło.
Hasło, osobiste i nieprzenoszalne, musi być generowane przez użytkownika zgodnie z zasadami solidności i złożoności, które są ustalane w dowolnym momencie przez ESPACIOS INSONORIZADOS PORTABLE DEMVOX, SL. Hasło utworzone przez Użytkownika będzie miało nieograniczoną ważność.
Jednakże "Witryna internetowa" posiada niezbędne funkcje, aby Użytkownik mógł zmienić swoje hasło, gdy uzna to za stosowne, na przykład, ponieważ podejrzewa lub stale o złamanie poufności hasła.
3.4. Hasło będzie osobiste i nieprzenoszalne. Użytkownik zobowiązuje się do sumiennego korzystanie z hasła i zachować to w tajemnicy, nie przekazywania go osobom trzecim ani MIEJSC wyciszona PORTABLE Demvox, SL. W rezultacie, użytkownicy są odpowiedzialni za opiekę i poufności wszelkich identyfikatorów i / lub hasła, które zostały wybrane jako rejestrowane w pomieszczeniach wyciszona PORTABLE Demvox, SL użytkowników i nie zobowiązują się do przekazywania ich osobom trzecim, czy czasowe lub trwałe ani zezwalać na dostęp osobom z zewnątrz. Użytkownik będzie odpowiedzialny za bezprawne korzystanie z „Witryna internetowa” przez jakikolwiek nieuprawnionej osobie trzeciej przy użyciu hasła do tego celu ze względu na nieostrożne lub jej utrata przez zastosowanie Użytkownika.


Zgodnie z tym, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia menedżerów „Witryna sieci Web” o każdym fakcie do niewłaściwego użycia identyfikatorów i / lub hasła, takie jak kradzież, utratą lub dostępem upoważniony do nich, w celu ich natychmiastowego anulowania. Chociaż takie fakty, przestrzenie wyciszona PORTABLE Demvox nie są ujawniane, SL będzie zwolniony z jakiejkolwiek odpowiedzialności wynikającej z niewłaściwego wykorzystania identyfikatorów i haseł przez osoby nieupoważnione.

IV) PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ.
Niniejsza "Strona internetowa" podlega prawu hiszpańskiemu oraz krajowemu i międzynarodowemu prawodawstwu w zakresie własności intelektualnej i przemysłowej. W żadnym wypadku nie będzie zrozumiałe, że dostęp Użytkownika i nawigacja za pośrednictwem "Witryny" lub korzystanie z usług oferowanych za pośrednictwem "Witryny" oznacza zrzeczenie się, przekazanie, licencję lub całkowitą lub częściową cesję tych uprawnień przez Użytkownika. SPACES SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL - Użytkownik ma ściśle prywatne prawo użytkowania, wyłącznie w celu korzystania z usług świadczonych zgodnie z niniejszymi Ogólnymi warunkami.
Odniesienia do nazwy i znaki handlowe, logo lub innych oznaczeń odróżniających, czy posiadanych przez przestrzenie wyciszona PORTABLE Demvox, SL lub osób trzecich, przeprowadzić niejawny zakazu ich stosowania bez zgody miejsc wyciszona PORTABLE Demvox, SL lub jego uprawnieni właściciele. W żadnym momencie, chyba że wyraźnie zaznaczono, dostępem lub wykorzystanie „Witryna” i / lub jego zawartość i / lub usługi, daje użytkownikowi jakichkolwiek praw znaków towarowych, logo i / lub oznaczeń odróżniających w nich zawartych i prawnie chronionych . wszystko intelektualnej i własności przemysłowej na zawartości i / lub usług zastrzeżonych w szczególności zabrania się modyfikowania, kopiowania, powielania, publicznego komunikowania, przekształcać lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób w całości lub części zawartości i / lub usługi zawarte w „serwisie”, do celów publicznych lub komercyjnych, jeśli nie masz uprzedniej pisemnej przestrzeniach wyciszona PORTABLE Demvox, SL lub, w stosownych przypadkach, posiadacz pozwolenia autorskich.

V) KORZYSTANIE Z "STRONY INTERNETOWEJ".
Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z "Witryny" zgodnie z prawem i niniejszymi warunkami ogólnymi. Użytkownik zobowiązuje się również do powstrzymania się od używania "Witryny" do celów lub skutków, które są niezgodne z prawem lub sprzeczne z ustaleniami zawartymi w Warunkach Ogólnych. Korzystając z usług, Użytkownik zgadza się z niniejszymi Warunkami, nie zgadzając się na przesyłanie, dystrybucję lub udostępniać osobom trzecim za pośrednictwem usług świadczonych przez MIEJSC wyciszona PORTABLE Demvox, SL każdy rodzaj materiału, który w jakikolwiek sposób sprzeczny prawodawstwo.

VI) LICENCJA NA KOMUNIKACJĘ.
6.1.W przypadku, gdy użytkownik wysyła informacje o spacji rodzaju wyciszona PORTABLE Demvox, SL przez „Web Site”, za pośrednictwem kanałów ustawionych w tym celu samego w sobie „Web Site”, Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zgadza się, że masz prawo robić tak swobodnie, że takie informacje nie naruszają praw autorskich, znaków towarowych, patentów, tajemnic handlowych lub innych praw osób trzecich, informacje te nie są poufne i że taka informacja nie jest szkodliwe dla innych.


6.2. UżytkownikecoNie przyjmuje odpowiedzialności i pozostawi ESPACIOS INSONORIZADOS PORTÁTILES DEMVOX, SL nieszkodliwą w przypadku jakiejkolwiek komunikacji, którą przekazujesz osobiście lub w Twoim imieniu, osiągając tę ​​odpowiedzialność bez żadnych ograniczeń dotyczących ich dokładności, legalności, oryginalności i własności.

VII) ODPOWIEDZIALNOŚĆ I GWARANCJE.
SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL nie może zagwarantować niezawodność, użyteczność lub dokładności informacji dostarczanych usług lub poprzez „Witryna”, ani narzędzia lub prawdziwości dokumentów przez „Web Site” , przygotowane przez profesjonalistów z bardzo różnych sektorów. W konsekwencji, wyciszona PRZENOŚNE SPACES Demvox, SL nie gwarantuje ani nie jest odpowiedzialna za: (1) ciągłość treści "Witryny"; (2) brak błędów we wspomnianych treściach lub produktach; (3) brak wirusów i / lub innych szkodliwych składników w "Witrynie" lub na serwerze, który ją dostarcza; (4) niezniszczalność "Witryny" i / lub nieodłączalność przyjętych w niej środków bezpieczeństwa; (5) brak przydatności lub wydajności zawartości "Witryny"; (6) Szkody powodowane do siebie lub osoby trzeciej, kto naruszy warunków, zasad i instrukcji SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL w „Web Site” lub poprzez naruszenie systemów zabezpieczeń " Strona internetowa. " Niemniej jednak, przestrzenie wyciszona PORTABLE Demvox, SL deklaruje, że podjął wszelkie niezbędne środki, w ramach swoich możliwości i stanu technologii, w celu zapewnienia funkcjonowania „Web Site” i uniknąć istnienia i przenoszeniu wirusów i innych komponentów szkodliwe dla użytkowników. Jeśli użytkownik dowiaduje się o istnieniu jakiegokolwiek bezprawnego, nielegalne, sprzeczne z prawem lub co byłoby naruszenie praw własności intelektualnej i / lub przemysłowej, należy niezwłocznie powiadomić SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL, tak że można postępować do przyjęcia odpowiednich środków.


VIII) LINKI.
8.1 Linki do innych stron internetowych.
Jeśli w "Witrynie" Użytkownik może znaleźć linki do innych stron sieci Web za pośrednictwem różnych przycisków, linków, banerów itd., Byłyby one zarządzane przez osoby trzecie. SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL nie ma kompetencji ani środków ludzkich i technicznych, aby wiedzieć, kontroli lub zatwierdzania wszelkich informacji, treści, produktów lub usług świadczonych przez innych stron internetowych, które mogą ustanowić powiązania z „strony internetowej”.


W związku z tym, przestrzenie wyciszona PORTABLE Demvox, SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie aspekty strony internetowej, która może ustanowić związek z „Web Site”, w szczególności, przykład a nie ograniczenie, jego działanie, dostęp, dane, informacje, pliki, jakość i niezawodność swoich usług, ich własne linki i / lub dowolną ich zawartość, ogólnie.
W tym sensie, jeśli użytkownicy stają się świadomi szkodliwości działań za pośrednictwem tych stron internetowych stron trzecich, muszą niezwłocznie powiadomić SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL w celu postępować, aby wyłączyć dostęp do łącza tak samo Ustanowienie jakiegokolwiek linku z „Web Site” inny obcy „strona internetowa” nie oznacza, że ​​istnieje pewien rodzaj relacji, współpracy lub zależność między przestrzeniami wyciszona PORTABLE Demvox, SL i odpowiedzialność za innych „Web Site”.
8.2 Linki na innych stronach internetowych do "Witryny".
Jeśli Użytkownik, podmiot lub "Witryna" chce ustanowić dowolny typ łącza do "Witryny", spełniają następujące postanowienia: link można kierować tylko do Strony Głównej lub Domu "Witryny", chyba że upoważniony wyrażając na piśmie ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES DEMVOX, SL.
Związek ten musi być absolutne i kompletne, to znaczy musi wziąć użytkownika przez kliknięcie, aby adres URL witryny sieci Web „” i musi obejmować cały zakres ekranu strony głównej „stronie internetowej”. W każdym przypadku, chyba że miejsca wyciszona PORTABLE Demvox, SL upoważniony wyraźnie i na piśmie, „strona internetowa” dostarczenie łącza reprodukować, w jakikolwiek sposób, „Web Site”, obejmują go jako część swojej stronie internetowej lub w ramach jednej z twoich "ramek" lub stworzyć "przeglądarkę" na dowolnej ze stron "Witryny". Na stronie, która ustanawia związek nie jest w żaden sposób zadeklarować, że wyciszona PORTABLE przestrzeniach Demvox, SL upoważniła link, chyba wyciszona PORTABLE MIEJSC Demvox, SL uczynił tak wyraźnie i na piśmie. Jeżeli podmiot dokonujący link ze swojej strony do „Web Site” chciał to na swojej stronie internetowej, marki, logo, slogan lub jakichkolwiek innych przestrzeni elementów identyfikacji wyciszona PORTABLE Demvox, SL i / lub „site Web ", musisz wcześniej mieć wyraźne upoważnienie na piśmie.
SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL nie zezwolić na utworzenie linku do „Web Site” z tych stron internetowych, które zawierają materiały, informacje lub nielegalne, nielegalne, poniżającej, obscenicznych treści i ogólnie sprzecznych moralności, porządku publicznego lub ogólnie przyjęte normy społeczne.


SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL nie ma uprawnień ani zasobów ludzkich i technicznych, aby wiedzieć, kontroli lub zatwierdzania wszelkich informacji, treści, produktów lub usług świadczonych przez innych stron internetowych, które utworzyły powiązania z „Web Site”. SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek aspektu „strony internetowej”, która ustanawia linka do „Witryna internetowa” w szczególności, przykładowo bez ograniczeń, jego działanie, dostęp, danych , informacje, pliki, jakość i niezawodność swoich usług własnych linków i / lub któregokolwiek z jej zawartości w ogóle.

IX) POLITYKA PRYWATNOŚCI.
Polityka prywatności SPORTS SOUNDPROOF PORTABLE DEMVOX, SL jest określona przez postanowienia dokumentu POLITYKA OCHRONY DANYCH.

X) CZAS TRWANIA I MODYFIKACJA.
10.1. SPACES wyciszona PORTABLE Demvox, SL może modyfikować warunki w niniejszym dokumencie, w całości lub częściowo, publikowanie jakichkolwiek zmian w taki sam sposób, to pojawia się informacja prawna lub poprzez wszelkie komunikaty skierowane do użytkowników.
10.2. Tymczasowa ważność tej informacji prawnej zbiega się w związku z tym z czasem jej ekspozycji, aż do czasu jej całkowitej lub częściowej modyfikacji, kiedy to zmieniona nota prawna stanie się ważna.
10.3. Bez uszczerbku dla postanowień szczególnych warunkach, przestrzenie wyciszona PORTABLE Demvox, SL może wypowiedzieć, zawiesić lub przerwać w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, dostęp do zawartości strony, bez możliwości, aby użytkownik mógł żądać odszkodowanie niektóre.

____________________________________________________________________________________

POLITYKA COOKIES

Ta strona, podobnie jak większość stron internetowych, wykorzystuje pliki cookie w celu usprawnienia i optymalizacji doświadczenia użytkownika. Tutaj znajdziesz szczegółowe informacje na temat tego, co to są "cookies", jaki rodzaj korzystania z tej witryny sieci Web, w jaki sposób można je wyłączyć w swojej przeglądarce i jak konkretnie zablokować instalację ciasteczek osób trzecich.

JAKIE SĄ pliki cookie iw jaki stosuje się w internecie?

Pliki cookie to pliki, które witryna lub aplikacja, z której korzystasz, instaluje w Twojej przeglądarce lub na Twoim urządzeniu (smartfonie, tablecie lub podłączonym telewizorze) podczasecoPrzechodzą przez strony lub aplikację i służą do przechowywania informacji o Twojej wizycie. Podobnie jak większość witryn internetowych, firma DEMVOX ESPACIOS INSONORIZADOS PORTATILES, na swojej stronie internetowej www.demvox.com wykorzystuje pliki cookie do:

· W celu zapewnienia, że ​​strony internetowe mogą działać poprawnie
· Przechowywać swoje preferencje, takie jak wybranym języku lub rozmiaru czcionki.
· Poznaj swoje doświadczenie przeglądania.
Recofilar anonimowych informacji statystycznych, takich jak, które strony przeglądałeś lub jak długo byłeś w naszych mediach.

Stosowanie plików cookie pozwala nam zoptymalizować nawigację, dostosowanie informacji i usług oferowanych do swoich interesów, aby zapewnić lepsze wrażenia za każdym razem, kiedy nas odwiedzić. PRZESTRZEŃ Demvox dźwiękoszczelne stosuje pliki cookies w obsłudze, przystosowania i ułatwienia maksymalną nawigację po forum.

Cookies są kojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i komputera / urządzenia i nie zawiera odniesienia, które ujawniają dane osobowe. W każdej chwili można przejść do ustawień swojej przeglądarki do modyfikowania i / lub zablokować instalację cookies wysyłanych przez www.demvox.com internetowej, bez utrudniania dostępu do treści. Jednak jakość wykonania usług może być ograniczona.

Użytkownicy, którzy ukończyli proces rejestracji i zalogowaniu się za pomocą loginu będą miały dostęp do zindywidualizowanych usług, dostosowanych do ich indywidualnych preferencji na podstawie informacji dostarczonych w czasie rejestracji i przechowywane w pliku cookie w przeglądarce.

Narzędzia Firma e-mail marketing Demvox SPACES dźwiękoszczelny używać małych obrazów niewidoczne dla użytkowników, którzy znajdują się w e-mailach. Ta technologia pozwala nam znać, jeśli e-mail został przeczytany, czy nie, na jakiej daty, adres IP, z którego został on konsultowany, etc. Dzięki tym informacjom, przeprowadziliśmy badania statystyczne i analityczne na wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail w celu zwiększenia podaży usług, do których użytkownik jest zapisany i dostarczają informacji, które mogą być interesujące.

Dlaczego ważne są ciasteczka?

· Z technicznego punktu widzenia, strony internetowe pozwalają pracować sprawniej i dostosowane do preferencji użytkownika, takich jak przechowywanie język, walutę lub wykrycia urządzenia dostępowego.
· Ustalenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony, które uniemożliwiają lub utrudniają cyberataków przeciwko witryny sieci Web lub jego użytkowników.
· Umożliwiają menedżerom mediów poznanie danych statystycznych recoUmieszczone w plikach cookie w celu poprawy jakości i doświadczenia ich usług.
· Służy do optymalizacji reklam możemy pokazać użytkownikom, oferując najbardziej dostosowany do ich zainteresowań.

Jakie są różne typy plików cookie, które można wykorzystać w Sieci?

· Sesja wygaśnie, gdy użytkownik opuszcza stronę lub zamyka przeglądarkę, czyli są aktywne przez cały czas trwania wizyty na stronie i dlatego są usuwane z komputera, aby zamknąć.
· Stałe wygasa, gdy cel, dla którego służą lub gdy ręcznie usunąć spełnione, mają datę usunięcia i są powszechnie stosowane w procesie zakupy online, dostosowania lub rejestracji, aby uniknąć konieczności wpisywania hasła stale.

Z drugiej strony, zależnie od tego kto jest podmiotem, który zarządza komputer lub domenę, z którego wysyłane są ciasteczka i traktuje uzyskane dane, możemy rozróżnić własnych i trzecie party cookies.
· Przyjęcie ciasteczka są ciasteczka, które są wysyłane do komputera i zarządzane wyłącznie przez nas do lepszego funkcjonowania Serwisu. Gromadzone przez nas informacje są wykorzystywane do poprawy jakości naszych usług i swoje doświadczenie jako użytkownika.
· Jeśli interakcję z zawartością naszej strony internetowej można również ustawić Cookies od osób trzecich (na przykład naciskając lub oglądanie filmów umieszczonych na innej stronie przycisków sieci społecznych), które są ustanowione przez inną domenę na naszej stronie internetowej. Nie można uzyskać dostępu do danych przechowywanych w cookies z innych stron internetowych podczas przeglądania witryn internetowych wyszczególnionych.

Korzystanie z tej witryny przypuszczalnie może zainstalować te pliki cookie:

poprawa wydajności Cookies
Ten typ pliku cookie pamięta swoje preferencje, na przykład, przedmioty umieszczone w koszyku (zapisz).

Cookies analiza statystyczna
Są dobrze traktowane przez nas / AS lub osobom trzecim, w celu określenia liczby odwiedzających i statystycznie przeanalizować sposób korzystania z usług oferowanych WEB. Dzięki nim można studiować poruszania się po portalu, a tym samym zwiększenia podaży towarów lub usług. Te cookies nie będzie związana z żadnymi danymi osobowymi, które mogą zidentyfikować użytkownika / A, podając informacje o przeglądania zachowanie anonimowo.

Cookies geolokalizacja
Pliki te są wykorzystywane przez programy, które próbują geograficznie zlokalizować stan komputera, smartfona, tabletu lub telewizora podłączony do całkowicie anonimowo, dostarczanie treści i lepsze usługi.

Zaloguj ciasteczka
Logowanie Ciasteczka są generowane raz / użytkownik / a został zarejestrowany lub później otworzyła sesję i są używane do identyfikacji / A z następujących celów:
- Należy zachować użytkownikowi / a zidentyfikowany / a, tak aby po zamknięciu usługi, przeglądarka lub urządzenie (komputer, smartfon, etc.) i, w innym czasie lub w innym dniu, powraca do służby, follow zidentyfikowano / a, ułatwiając tym samym ich nawigacji bez konieczności identyfikowania się. Funkcjonalność ta może być tłumione jeśli / użytkownik / wcisnąć funkcję "Wyloguj", "Exit", lub podobne, więc plik ten zostanie usunięty, a następnym razem wprowadzić usługę, użytkownik musi być zalogowany jako zidentyfikowany / a.
- Sprawdź, czy / użytkownik / a jest upoważniony / a do korzystania z niektórych usług.

ciasteczka reklamowe
Są dobrze traktowane przez nas / as lub osoby trzecie, pozwalają na efektywne zarządzanie powierzchnią reklamową na naszej stronie internetowej, dostosowując zawartość treści reklamowej lub usługi o korzystanie z serwisu prowadzone. Dzięki nim można poznać zwyczaje przeglądania Internetu Użytkownika / i okazania związanej reklamuje przeglądanie profilu.

Inne pliki cookie innych firm
W niektórych naszych stronach można zainstalować pliki cookie innych firm wspiera zarządzanie i poprawy usług, które oferują. Przykładem takiego zastosowania są linki do portali społecznościowych dzielić nasze treści.

Niektóre usługi internetowe www.demvox.com, złącza mogą być wykorzystywane w różnych sieciach społecznościowych: Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, itp Korzystając z rejestru społeczną, wyrażają Państwo zgodę na sieci społecznej przechowywać trwałe ciasteczka. Ten plik cookie pamięta swoje usługi identyfikacji, co znacznie szybszy dostęp na kolejnych wizyt. Plik ten można wyeliminować, a także może cofnąć uprawnienia dostępu Demvox usługi SPACES dźwiękoszczelne z ustawień prywatności w danej sieci.

Jak skonfigurować ciasteczka?

Podczas przeglądania i kontynuować na naszej stronie internetowej będzie wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie z warunkami zawartymi w niniejszej Polityce Cookies. Dostęp do tej polityki cookie w czasie rejestracji, tak aby użytkownik jest informowany, a pomimo faktu, że może skorzystać z prawa do blokowania, usuwania i odrzucenia z cookies w każdym momencie jest świadczona.

W każdym razie możemy poinformować, że, ponieważ pliki cookie nie są wymagane w przypadku korzystania z naszej strony internetowej, możesz zablokować lub wyłączyć sprawdzanie konfiguracji przeglądarki, która pozwala odmówić instalację wszystkich plików cookie lub niektórych z nich. Większość przeglądarek umożliwia praktyka ostrzegać o obecności ciasteczka lub automatycznie je odrzucić. Jeśli nadal można używać odrzuca nasze, choć stosowanie niektórych usług może być ograniczona Witryna sieci Web i dlatego jej mniej zadowalające doświadczenie na naszej stronie.

Oto więzi głównych przeglądarek i urządzeń tak, że masz wszystkie informacje, aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookie w przeglądarce.

Internet Explorer ™:
wersja 5
http://support.microsoft.com/kb/196955/es
wersja 6
http://support.microsoft.com/kb/283185/es
Wersja 7 8
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows-vista/Block-or-allow-cookies
wersja 9
http://windows.microsoft.com/es-ES/windows7/How-to-manage-cookies-in-Internet-Explorer-9
Safari ™:
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=es_ES
Google ™: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es&hlrm=en
Firefox ™:http://support.mozilla.org/es/kb/cookies-informacion-que-los-sitios-web-guardan-en?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Opera ™: http://help.opera.com/Windows/11.50/es-ES/cookies.html
Android: http://support.google.com/android/?hl=es
Windows Phone: http://www.windowsphone.com/es-ES/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
DEMVOX Sound Isolation Booths
Calle La Venta, 2.
P.I. Neinor Henares. Edificio 1, Nave 6.
CP 28880 Meco. Madrid. España
Tel: +34 918307209
email: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.


Odwiedź nas w...

Instagram
Facebook
Twitter


Zarejestruj się i żądać premii Will Hill bookmeker - wbetting.co.uk

Spanish Español